Енергоаудит в Україні: що потрібно знати

Енергоефективність

Енергоаудит – це проведення енергетичного обстеження організацій, підприємств, житлових будинків з метою оцінити всі аспекти діяльності, пов’язані з витратами на енергоресурси (опалення, електрику), а також воду і інші енергоносії.

Енергоаудит проводиться в кілька етапів:

 • визначення обсягів споживання енергоресурсів
 • оцінка енергоефективності підприємства в цілому і окремих його підрозділів, якості споживаних енергоресурсів, стан приладів обліку, проведення комплексного обстеження будівель і устаткування
 • проведення аналізу ефективності використання енергоресурсів, визначення можливостей зниження споживання енергії
 • розробка проекту (пропозицій) щодо підвищення енергетичної ефективності, рекомендацій щодо впровадження нових технологій і проведення заходів по енергомодернізації.

Енергоаудит в Україні: що потрібно знати

Результатом енергоаудиту є проект, спрямований на підвищення енергоефективності підприємства, що містить перелік конкретних заходів, попередню оцінку витрат на їх реалізацію і економічний ефект, передбачуваний термін окупності капіталовкладень.

Енергоаудит в Україні проводиться сертифікованими фахівцями – енергоаудиторами, всі дані про атестованих фахівцыв заносяться в відкриту базу даних, яка розміщена на сайті Держенергоефективності.

Енергоаудит будівель в Україні

Енергоефективність будівель в Україні значно нижче, ніж в Європі, рівень споживання енергоносіїв на квадратний метр в середньому в 3 – 3,5 рази вище. Щоб підвищити ефективність споживання енергоресурсів, в Україні прийнято закон «Про енергетичну ефективність будівель», яким встановлено кілька класів енергоефективності будівель – від A до G, які за своїми вимогами аналогічні європейським стандартам. При цьому встановлено, що енергоефективність будівель нового житлового фонду повинна бути не нижче С.

Законом визначено, які будівлі повинні в обов’язковому порядку пройти енергоаудит в Україні з отриманням сертифікату енергоефективності:

 • будівлі, в яких розташовуються муніципальні і державні служби
 • об’єкти державної власності
 • об’єкти, які будуть здаватися в оренду строком більше 1 року
 • житлові будинки, які будуть брати участь в державних або інших програмах енергомодернізації, наприклад, ОСББ для отримання «теплого кредиту» для проведення утеплення багатоквартирного будинку
 • будівлі, які виставлені на тендер для укладення ЕСКО-контракту.

Результати енергоаудиту оформляються у вигляді спеціального енергетичного сертифіката, який повинен бути розміщений в доступному для мешканців місці. Крім того, енергетичний сертифікат для нових будинків є обов’язковою складовою проектної документації. Сертифікат дійсний 10 років, крім того, повторно енергоаудит будівель проводиться після виконання заходів з енергозбереження.

Енергоаудит підприємств

Енергоаудит підприємств може проводитися як в повному обсязі, так і окремих виробничих циклів. З 2018 року за підтримки німецької компанії GIZ енергоаудит буде проведено на 66 українських підприємствах: 19 машинобудівних, 15 – молочної галузі, 19 – хлібопекарські комбінати та інших. Енергоаудит підприємств буде проходити в три етапи:

 • на першому підприємства отримають звіт, який міститиме перелік технічно і економічно доцільних енергозберігаючих рішень, виходячи із специфіки підприємства
 • другий – розробка рентабельних проектів з енергоефективності, що мають чіткий план впровадження економічно доцільних енергозберігаючих заходів
 • третій – надання всебічної підтримки при реалізації плану поліпшення енергоефективності.

Lost Password