Як підвищити енергоефективність

Енергоефективність

Термін «енергоефективність» має на увазі під собою комплекс економічних, організаційних і технологічних заходів, головна мета яких – підвищення ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах життєдіяльності людини. Це особлива галузь знань, яка існує на стику економіки, інженерії соціології та юриспруденції.

Енергоефективність - що це?

Як підвищити енергоефективність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Енергоефективність – в Україні це дуже важливий напрям модернізації енергосистеми. Якщо в 1991 році, до розпаду СРСР, Україна споживала 14 млрд кубометрів газу, то вже зараз цей показник становить 38-40 млрд кубометрів. Таке зростання можна пояснити переходом на більш зручне і економічне, в порівнянні з нафтою або вугіллям, паливо. Але з іншого боку – Україна споживає в три рази більше енергії для виробництва тепла, а також забезпечення інших комунальних послуг (водопостачання, каналізація тощо), ніж на ці цілі витрачається енергії в країнах Європи.

Міжнародне енергетичне агентство оцінило енергоефективність в Україні на рівні 60% в порівнянні з Євросоюзом. При цьому 2/3 всього потенціалу скорочення споживання енергоресурсів припадає на житловий сектор і промисловість. В цілому, проведення заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання в промисловості, сільському господарстві, сфері послуг, житловому секторі, будівництві та модернізація ТЕС дозволить Україні щорічно заощаджувати в еквіваленті до 30 млрд кубометрів газу.

Вирішення питання – як підвищити енергоефективність – в Україні допоможе вирішити відразу кілька проблем:

  • зниження споживання енергоносіїв автоматично призведе до зниження собівартості продукції, яку виробляють українські підприємства. Це відразу підвищить їх конкурентоспроможність на світовому і внутрішньому ринку. Інвестиції в енергоефективність підприємств дадуть можливість нарощувати і розвивати виробництво, збільшуючи обсяги продукції, що випускається
  • підвищивши енергоефективність будівель, вдасться знизити вартість комунальних послуг і підвищити їх якість
  • зменшення споживання викопних енергоносіїв дозволить знизити викиди парникових газів, тим самим покращивши екологічну обстановку в країні.

Через відсутність достатньої кількості власних енергоносіїв, покращуючи енергоефективність, Україна зможе домогтися енергетичний незалежності, поступово знижуючи обсяги імпорту енергоносіїв. Підрахунки показують, що комплексне впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в Україні допоможе знизити імпорт газу і нафти мінімум на 45%.

Інвестувати в енергоефективність в Україні – це стратегічне завдання, яка дозволить стати Україні конкурентоспроможної в світовій економіці і знизити соціальну напругу. Цього можна досягти за рахунок впровадження енергоефективних технологій і нової техніки, які дозволять знизити енергоспоживання.

Ще один підхід – це введення державою спеціальних економічних стимулів і стандартів, спрямованих на скорочення споживання енергії. Найпростіший приклад – це відмова від ламп розжарювання, що мають низький ККД і перехід на світлодіодні джерела світла.

У 2017 році в Україні був прийнятий Закон «Про енергоефективність будівель», в якому визначені правові, організаційні та соціально-економічні напрямки діяльності в сфері зменшення споживання енергії в будівлях. Ним передбачається введення нових національних норм, стандартів і правил, які покликані підвищити енергоефективність будівель. У перспективі – будівництво будівель, має рівень енергоспоживання, близький до нуля.

Lost Password