Зелений тариф

Зелений тариф в Україні (прямий переклад від англійського green tariff, хоча в англомовному середовищі часто використовується і інший варіант – feed-in tariff) – це встановлений законодавством особливий тариф на електрику, яку вироблено з використанням альтернативних (поновлюваних) джерел енергії .

Зелений тариф застосовується до електроенергії, яку отримано від сонячних електростанцій, вітрогенераторів, малих (малопотужних) гідроелектростанцій, а також за допомогою біопалива.

Зелений тариф на електроенергію – це не тільки економічний, а й політичний інструмент, головна мета якого – стимулювати активне впровадження альтернативних технологій генерації електроенергії за рахунок використання відновлюваних (природних) джерел: випромінювання сонця, енергії вітру і припливів, а також переробки біомаси. Зелений тариф в Україні – це ще крок в забезпеченні енергонезалежності держави, яка змушена купувати більшу частину нафту і природний газ.Вперше зелений тариф був впроваджений в США, в 1978 році, а зараз він діє більш ніж в 70 країнах світу. При цьому незалежно від країни та особливостей законодавства, можна виділити три основні чинники:

  • держава гарантує підключення виробника до загальної мережі – в Україні держава гарантує викуповувати всю вироблену «зелену» електрику без обмежень
  • держава встановлює ціну на зелений тариф та зобов’язується викуповувати вироблену електрику з використанням спеціального підвищувального коефіцієнта. Якщо проаналізувати розміри зеленого тарифу в Україні, то його значення жорстко прив’язане до євро (на нього не впливає інфляція), а за своїм розміром – він один з найвищих в Європі
  • велика тривалість дії зеленого тарифу, наприклад, на Україні законодавчо закріплено дію зеленого тарифу до 2030 року.

Зелений тариф на електрику – це ефективний метод залучення інвестицій в альтернативну енергетику. За рахунок високих закупівельних цін і тривалої дії зеленого тарифу інвестор не тільки гарантує собі повернення вкладених коштів, але й отримання прибутку.

Lost Password