Як стати енергоаудитором в Україні

Енергоефективність

Професія енергоаудитора стає все більш затребуваною на ринку праці України. Нові правила енергоефективності будівель, закріплені законодавчо, постійно зростаючі ціни на енергоносії і пов’язані з ними комунальні послуги – все це змушує по новому підходити до питання енергозбереження. Енергоаудит – це перший крок на етапі підвищення енергоефективності та підвищення енергозбереження. Зростання попиту на фахівців привів до створення системи, яка регулює процес, як стати енергоаудитором в Україні.

Як стати енергоаудитором в Україні

Як стати енергоаудитором в Україні: послідовність дій

Щоб стати енергоаудитором в Україні, необхідно отримати відповідний кваліфікаційний атестат. Він є свідченням того, що фахівець має необхідний рівень як для проведення обстеження об’єкта, так і виконання необхідних розрахунків.

Видачу сертифікатів проводять:

  • вищі навчальні заклади – їх список досить великий, вони є у всіх обласних центрах
  • саморегулівні організації, які працюють в галузі енергетичної ефективності, наприклад, «Асоціація енергоаудиторів».

Претендент на отримання атестата аудитора самостійно вибирає установу, де він хоче здавати іспит. Для складання іспиту кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

  • мати вищу освіту за спеціалізацією «Електрична інженерія», «Будівництво та архітектура», «Автоматизація та приладобудування», «Механічна інженерія». «Теплоенергетика», «Управління та адміністрування»
  • мати досвід роботи не менше 3 років у сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.

Підготовку до іспиту можна проводити самостійно або на спеціальних курсах, які діють при ВНЗ і саморегулюючі організації, які проводять видачу атестатів енергоаудиторам.

Для складання іспиту необхідно подати наступні документи:

  • копія паспорта
  • копія ідентифікаційного коду
  • копія документів про вищу освіту
  • копія трудової книжки
  • інформація про професійну діяльність (характеристики, відгуки, рекомендаційні листи і т.і.)
  • інші документи, які підтверджують професійну спеціалізацію кандидата.

Після оплати встановленого збору, кандидат направляє в атестаційну комісію весь пакет необхідних документів. Іспит являє собою комбінацію тестових, письмових і ситуаційних (співбесіда) завдань. Кандидат повинен дати не менше 70% правильних відповідей – в цьому випадку вважається, що він здав іспит і отримує кваліфікаційний атестат. Для тих, хто бажає стати енергоаудитором в Україні, повторна перездача дозволяється не менше, ніж через 6 місяців після невдалої здачі іспиту.

Всі дані про атестованих фахівців заносяться в відкриту базу даних, яка розміщена на сайті Держенергоефективності. Крім інформації про енергоаудитора, його професійний рівень, там також розміщується інформація про організацію, яка видала йому атестат.

Атестат має обмежений термін дії – 5 років, після закінчення котрого фахівець, який вирішив повторно стати енергоаудитором в Україні, повинен знову  підтверджувати свій рівень знань, по новому здаючи іспит.

Lost Password