Поновлювані джерела енергії

База знань Термінологія

Поновлювані джерела енергії функціонують на основі процесів, що існують постійно або виникають періодично у природному середовищі, а також життєдіяльності людини або життєвого циклу тваринного чи рослинного світу.

Поновлювані джерела енергії

Всі поновлювані джерела енергії, згідно класичних уявлень, мають три вихідних (первинних) джерела енергії: внутрішня енергія Землі, енергія Сонця і енергія, що виникає в результаті орбітального руху Землі і її взаємодії з іншими планетами (в основному – з Місяцем). Саме поняття (термін) «поновлювані джерела енергії, поновлювальна енергія» не зовсім вірне, адже первинні джерела енергії теж кінцеві, наприклад, енергія Сонця вичерпається мінімум через 5 мільярдів років. Але за людськими мірками енергія первинних джерел – практично нескінченна, до того для технічного застосування людство використовує зовсім незначну їх частину, що абсолютно не позначається на розподілі енергії в природі.

Поновлювані джерела енергії: види і особливості

Дослідження по екологічно чистим і поновлюваним джерелам енергії відкрили досить багато різних видів зеленої енергії, однак багато з них поки не мають комерційних перспектив. В цілому поновлювані джерела енергії можна розділити на 6 основних типів:

  • енергія сонця – один з найбільш активно використовуваних природних ресурсів. Сонячна енергія застосовується для генерації електрики, використовуючи фотогальванічні елементи (сонячні батареї). Розвиток технологій вже зробило сонячну енергію одним з найдешевших джерел енергії, які можуть на рівних конкурувати з традиційними джерелами енергії
  • енергія вітру – потік повітря (кінетична енергія повітряних мас) використовується для приведення в рух електрогенератора. Найбільш перспективні райони для розвитку вітроенергетики – прибережні райони, відкрите море і гірські схили
  • гідроенергетика – основний спосіб отримання енергії – це гідроелектростанції, в яких для приведення в рух турбін використовують перепади висоти води, що проходить через греблю. Гідроенергетика залежить від кількості опадів, які повинні забезпечувати підтримання високого рівня води в річках
  • геотермальна енергія – величезна кількість теплової енергії (результат як початкового утворення планети, так і триваючого радіоактивного розпаду мінералів) ховається під земною корою. Вона знаходить вихід у вигляді гарячих джерел в районах вулканічної активності, енергія яких використовується для генерації електроенергії. Крім того, активно розвивається технологія «теплових насосів» для забезпечення обігріву та кондиціонування будинків за рахунок різниці температур на різних глибинах землі
  • біогаз – процес метанового бродіння, що дозволяє отримувати з субстрату органічного походження метан. В якості вихідної речовини може використовуватися рослинна біомаса, відходи харчової і переробної промисловості, стічні води і т.д.
  • біопаливо – отримання біоетанолу і біодизеля з поновлюваних органічних матеріалів. Наприклад, найбільша програма переходу на паливний етанол реалізується в Бразилії, де за рахунок переробки цукрової тростини забезпечується близько чверті потреби країни в автомобільному паливі.

Lost Password