Біогаз: сировина і особливості виробництва

База знань Термінологія

Біогаз – загальна назва суміші горючих газів, що отримується як результат процесу природного розкладання різних органічних речовин – метанового бродіння (інша назва – анаеробний мікробіологічний процес). У природному середовищі процес розкладання триває досить довго, але для отримання біогазу в промислових умовах його можна значно прискорити, перш за все – за рахунок створення для бактерій оптимальних умов.

Біогаз: сировина і особливості виробництва

Біогазовий завод

Біогаз – це з’єднання (суміш) декількох газів. До його складу входять:

 • метан – (CH4), головне джерело енегії його частка 60% -70%, його зміст визначається вибором вихідного матеріалу (біосубстрата). Найбільший відсоток вмісту – близько 87% – дає переробка жирів. Далі слідкує рослинна сировина (близько 70%), значно менше – гній великої рогатої худоби – в районі 60%
 • вуглекислий газ (CO2) – його частка становить від 25% до 30%
 • водень (H2), аміак (NH3) і сірководень (H2S) – в цілому 2-5%.

Відомо понад 60 технологій отримання біогазу – таке велике число обумовлено тим, що для забезпечення максимального обсягу виходу біогазу для кожного виду вихідної сировини застосовують власну технологію. Який субстрат може використовуватися:

 • відходи діяльності сільського господарства – кукурудзяний силос, трава, солома, курячий послід, гній ВРХ. З гною від однієї корови за рік після переробки можна отримати 400-500 кубометрів біогазу
 • відходи харчової промисловості – пивна дробина, післяспиртова барда, жом (залишки переробки цукрових буряків), відходи переробки молока (молочна сироватка, лактоза), фруктова, ягідна, виноградна і яблучна віджимка, гнила картопля, мезга, сироп
 • технічний гліцерин і інші відходи сировини від виробництва біопалива (біодизелю)
 • харчові відходи
 • стічні води і фекальні маси
 • відходи забою птахофабрик, свиноферм, скотарських підприємств.

Важлива умова для забезпечення ефективного протікання процесу метанового бродіння – підтримання оптимальної температури, яка буде стимулювати діяльність бактерій. Залежно від виду субстрату, вона може коливатися в межах + 25°С – + 75°С, тому взимку (в умовах низьких температур) метатанк необхідно підігрівати. В умовах України на це може йти до 20-25% отриманого біогазу.

Переваги використання біогазу:

 • отримання палива, яке можна використовувати для виробництва електроенергії, обігріву та інших промислово-побутових потреб виробничих комплексів, які є постачальниками біосубстратах
 • біогазові установки часто використовуються як частина очисних споруд
 • мінімум витрат на доставку сировини – біопаливні установки зазвичай монтують безпосередньо біля постачальника сировини
 • установка біогазового обладнання багато в чому вирішує питання утилізації відходів – замість витрат на їх вивезення та захоронення відходів підприємство отримує додатковий прибуток
 • залишки біосубстрата можна використовувати як добрива.

Біогаз – це рішення проблеми гною ВРХ, адже кількість парникових газів (насамперед – метану), що надходить в атмосферу, в 20 разів перевершує викиди всього автотранспорту.

Lost Password