Енергоменеджмент – що це? Інструменти, мета і завдання

База знань

Енергоменеджмент – це система управління, головне завдання якої – оптимізація енергоспоживання на підприємстві або муніципалітеті, забезпечення раціонального розподілу і використання паливно-енергетичних ресурсів.

Поява енергоменеджменту стало реакцією на першу загальносвітову енергетичну кризу, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії в Японії, США і країнах Західної Європи. Його основою стало переосмислення економічної поведінки компаній (підприємств) і поява нових концепцій використання енергоносіїв.

Енергоменеджмент - що це? Інструменти, мета і завдання

Україна – енергодефіцитна країна, яка покриває власні паливо-енергетичні потреби менш, ніж на 50% за рахунок внутрішнього добування. При цьому енергоспоживання на виробництво умовної одиниці продукції в 2-3 більше, ніж в країнах Євросоюзу або США. Підвищення енергоефективності, впровадження енергозберігаючих маловідходних і безвідходних технологій, введення інтегрованого енергоменеджменту – основні напрямки зміцнення енергетичної незалежності країни.

Енергоменеджмент: основні завдання

Енергоменеджмент – це ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок скорочення споживання енергоносіїв і, як наслідок, зниження собівартості готового продукту.

Енергоменеджмент включає в себе:

 • створення системи моніторингу енергоспоживання
 • проведення аналізу існуючих показників, результат якого використовується як основа для розробки нових бюджетів
 • розробка енергетичної політики підприємства і енергетичного бюджету
 • планування та впровадження енергозберігаючих заходів, енергоефективних технологій, маловідходного (безвідходного) виробництва, а також проведення контролю за їх використанням
 • розробка і використання ефективних систем, які контролюють обсяги енергоспоживання
 • організація системи інтегрованого економічного і енергетичного менеджменту
 • проведення тренінгів для співробітників підприємства (організації), створення системи, яка стимулюватиме працівників ефективно використовувати ресурси і знижувати енерговитрати.

Впровадження системи енергоменеджменту дозволяє без значних інвестицій протягом 1-2 років знизити енергоспоживання на 3-5%.

Стандарт ISO 50001 як основа енергоменеджменту

У 2011 році Міжнародна організація по стандартизації прийняла стандарт ISO 50001 «Енергетичний менеджмент».

Його основна мета – надати країнам, підприємствам, муніципалітетам і корпораціям всеосяжне і структуроване керівництво, яке допоможе оптимізувати і забезпечити системне управління процесами споживання енергоресурсів з метою домогтися безперервного зниження енергетичних і фінансових втрат.

Стандарт включає в себе:

 • вказівки по використанню енергоресурсів, а також вимоги з контролю за дотриманням даних рекомендацій
 • правила ведення документації та розробки звітів і проектів
 • правила придбання спеціального енергоефективного обладнання
 • вимоги до співробітників, які відповідають за енергоменеджмент і впровадження енергозберігаючих програм та технологій
 • методики вимірювання результатів впровадження енергоменеджменту та підвищення рівня енергоефективності.

Lost Password