Зелена енергетика

База знань

За останні 30 років наукові дослідження в сфері відновлюваної енергії призвели до того, що «зелена енергетика» вже може на рівних конкурувати з традиційними джерелами енергії. З’явилися сотні перспективних інноваційних технологій, які вже в доступному для огляду майбутньому можуть кардинально змінити сучасну електроенергетику.

Зелена енергетика

Зелена енергетика – це енергія, що отримується з природних джерел: сонячне світло, дощ, вітер, припливи і відливи, хвилі, тепло земної кори, рослини і водорості. Зелена енергетика – це відновлювальна енергетика, адже використовувані нею ресурси або нескінченні, або можуть бути через деякий час відновлені. У цьому зелена енергетика значно виграє у традиційних джерел енергії – викопних ресурсів, кількість яких обмежена.

Ще одна важлива властивість зеленої енергетики (від якої, власне, вона і отримала свою назву) – екологічність (звідси пішла і назва “зелений тариф“). Поновлювані джерела енергії при їх промисловому використанні практично не мають негативного впливу на навколишнє природне середовище. На відміну від викопних ресурсів, у яких процес видобутку (буріння, видобуток відкритим способом – кар’єри або закритим – шахти) завдає невиправної шкоди місцевості. Теплові електростанції – найбільш «брудні» при спалюванні палива, в атмосферу надходять продукти згоряння:

  • летюча зола (провокує виникнення хронічних захворювань дихальних шляхів)
  • діоксид сірки (причина виникнення «кислотних дощів»
  • діоксид азоту (смог, який знижує прозорість атмосфери)
  • сірководень
  • бензапірен (сильний канцероген, причина виникнення ракових захворювань)
  • сірчистий і сірчаний ангідрид
  • вільні діоксиди кремнію і кальцію
  • цілий ряд важких металів
  • парникові гази, які стають причиною зміни клімату на Землі.

На сьогоднішній день зелена енергія забезпечує близько 25% всієї споживаної електроенергії. У перспективі, вона може замінити традиційні джерела енергії (викопне паливо) в багатьох областях, перш за все – електроенергетика, паливо для транспортних засобів, теплотехніка (опалення приміщень і приготування гарячої води).

Lost Password