Нетрадиційні джерела енергії

База знань

Нетрадиційні джерела енергії покликані замінити собою природні енергетичні вуглецеві копалини, що найбільш активно використовуються людством – нафту, вугілля, природний газ. Зростання інтересу до нетрадиційних джерел енергії викликано декількома факторами:

 • постійно зростаючі ціни на традиційні енергоносії
 • обмежений запас вуглецевих викопних енергоносіїв, крім того, з кожним роком ускладнюється їх видобуток
 • згоряння традиційного палива (нафти та її похідних, вугілля, природного газу) супроводжується виділенням великого об’єму вуглекислого газу, що вкрай негативно позначається на екологічній обстановці
 • нерівномірність розподілу запасів традиційних енергоносіїв, в результаті чого більшість країн змушені закуповувати енергоносії, потрапляючи в певну залежність від країн-постачальників. Сучасний ринок і можливості логістики не дають можливості швидко і без втрати обсягів електрогенерації (а також промислового виробництва і зростання цін на енергоносії) поміняти постачальника енергоресурсів.

Нетрадиційні джерела енергії

Нетрадиційні джерела енергії: основні види

До нетрадиційних джерел енергії прийнято відносити практично всі поновлювані природні види енергії. Розглянемо основні види нетрадиційних джерел енергії, які вже використовуються в господарській діяльності людства:

 • сонячна енергетика – використовує енергію сонячного випромінювання, перетворюючи його з використанням термодинамічного або фотоелектричного методу. Фотоелектричний метод забезпечує пряме перетворення сонячної радіації в електрику. Фототермічний метод заснований на перетворенні сонячної енергії в теплову, яка може бути використана як для генерації електрики, так і для обігріву приміщень, гарячого водопостачання тощо
 • вітроенергетика – перетворення кінетичної енергії вітру в електричну. Найбільшого поширення набула в прибережних областях, останнім часом зростає частка вітрогенераторів, встановлених у відкритому морі
 • геотермальна енергетика – вироблення теплової та електричної енергії за рахунок використання/перетворення теплової енергії, що утворюється всередині планети Земля. Один з найбільш поширених способів – тепловий насос. Інший варіант – використання гарячих пароводяних (геотермальних) джерел, які широко поширені в регіонах активного вулканізму
 • мала гідроенергетика – заснована на використанні енергії водяного потоку. Головна відмінність від традиційної гідроенергетики – відсутність необхідності зводити великі гідротехнічні об’єкти
 • хвильова енергетика – перетворення потенційної енергії хвиль в електрику. Інший варіант приливні електростанції, які використовують енергію припливів, точніше кажучи – кінетичну енергію, яка виникає в результаті обертання Землі і гравітаційних сил Землі і Місяця
 •  біогазова енергія – отримання горючої суміші газів (біогазу), що утворюється в результаті метанового бродіння (анаеробного мікробіологічного процесу), викликаного розкладанням органічних речовин
 • воднева енергетика – заснована на використанні водню, найпоширенішого на планеті хімічного елемента.

Lost Password