Джерела енергії

База знань

Джерело енергії – це речовини і процеси, що зустрічаються в природному середовищі, використання (перетворення) яких дає можливість отримати енергію, необхідну для існування і життєдіяльності людства.

Джерела енергії

Джерела енергії поділяють на три типи:

  • викопне паливо – традиційні непоновлювані джерела енергії, до яких прийнято відносити вугілля, природний газ і нафту. На сьогоднішній день можна досить приблизно встановити запаси викопних енергоресурсів. При цьому існуючі технології не дозволяють економічно вигідно проводити розробку їх значної частини, особливо тієї, яка знаходиться на великій глибині в океані. Крім того, традиційні джерела енергії (починаючи від процесу видобутку і при їх використанні) негативно впливають на навколишнє середовище
  • ядерне паливо – його використання дозволяє отримувати теплову та електричну енергію за рахунок перетворення енергії, що виділяється при ядерних реакціях. Наявні на сьогоднішній день технології і ресурси дозволяють повністю покрити світові потреби в електроенергії за рахунок використання ядерної енергії. Однак розвиток ядерної енергетики має цілий ряд проблем – як політичних, так і екологічних. Кілька екологічних аварій (найбільші – Чорнобиль і Фукусіма), проблеми, пов’язані з утилізацією радіоактивних відходів і забезпеченням ядерної безпеки, привели до істотного зниження темпів зростання потужності атомних електростанцій. Крім того, політичні протиріччя істотно гальмують поширення ядерних технологій, які безпосередньо пов’язані з можливістю отримання ядерної зброї
  • поновлювані – це невикопні (природні, альтернативні, невуглецеві, поновлювальні) джерела енергії. До них відноситься енергія сонячного випромінювання, енергія хвиль і припливів, геотермальна енергія, енергія вітру, а також гідроенергетика та отримання біогазу в процесі переробки органічних відходів. Практично всі наведені джерела енергії є екологічно нейтральними, їх розумне використання не викликає погіршення природного середовища.

Lost Password